Klimaet og din hverdag

Du og jeg – vi ejer klimaet sammen

Gør du dig tanker om klimaet og bekymrer dig for, hvordan fremtiden bliver for de næste generationer – så er du ikke alene om det. Måske er du blevet inspireret af den nu 16 årige svenske pige Greta Thonberg, som startede med at skolestrejke i 2018 foran den svenske rigsdag, og nu er blevet verdensberømt for sin vilje til at gøre noget for fremtidens klima.

Trods inspiration fra hende og andre klimaforkæmpere kan det være svært at overkomme at gøre noget i din hverdag. Det tror jeg de fleste kan genkende. Men måske kan vi alle klare at gøre lidt for klimaet hver dag, og dermed får det også betydning for andre end os selv. Måske mangler mange noget konkret at forholde sig til, såsom: 1 kødfri dag pr. uge svarer til en biltur til Kina – det kan man da forholde sig til.

Jeg har gennem en årrække været optaget af vore fælles miljø- og klimaudfordringer, og har arbejdet på at integrere mere klimavenlig adfærd i vor families hverdag. Er du og dine venner/bekendte klar til at gøre lidt eller meget for klimaet i din/jeres hverdag – så er jeg klar til at rejse ud og holde oplæg om, hvad vi hver især konkret kan gøre i vores travle hverdag med arbejde, familie og fritid.

Tag kontakt for pris og nærmere aftale om, hvor du/I ønsker at oplægget skal foregå.